НЧ "4-ти май - 1897 г."

Народно читалище в град Батак

125 години Народно Читалище в Батак- тържествен концерт

Целите на народно читалище „4-ти май – 1897г.” са да задоволява потребностите на гражданите, свързани със:

  • развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в гр.Батак;
  • запазване на местните обичаи и традиции;
  • разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;
  • възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;
  • осигуряване на достъп до информация.

За постигане на целите по ал. 1 читалището извършва основни дейности, като:

  • уреждане и поддържане на библиотеки, читални, фото-, филмо- и видеотеки, както и създаване и поддържане на електронни информационни мрежи;
  • развиване и подпомагане на любителското художествено творчество;
  • организиране на школи, кръжоци, курсове, кино- и видеопоказ, празненства, концерти, чествания и младежки дейности;
  • събиране и разпространяване на знания за родния край;
  • създаване и съхраняване на музейни колекции съгласно Закона за културното наследство.; 6. предоставяне на компютърни и интернет услуги.
Клуб спортни танци
Клуб спортни танци - НЧ 4-ти май - 1897 г. - Батак
Мажоретен състав
Мажоретен състав - НЧ 4-ти май - 1897 г. - Батак
Танцова формация БИС